sprememba /// change

Čas je za spremembe, tako da se moj blog začasno seli na www.vkalejdoskopu.si.

Vsem želim prijeten december.

It’s time for change, so my blog is moving to: www.vkalejdoskopu.si .

I wish you all a nice december.

razstava in koncert / exhibition and concert

klasje

MMX _ knjiga / MMX _ book

dostopno na / available at:

http://www.blurb.com/bookstore/detail/1909082

12_52

"Umetnost izbriše iz duše prah vsakdanjega življenja."

"Art washes away from the soul the dust of everyday life."

Pablo Picasso